ES000573-BOAX-B

BOAX-B


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Avloppsvattentransport
 • Avsaltning
 • Behållarrengöring
 • Bevattning
 • Biobränslen
 • Biologisk rening/ andra reningssteget
 • Boosterpumpar
 • Brandbekämpnings-och sprinkleranläggning
 • Brunn/ grundvatten
 • Bryggerier
 • Dränering
 • Dräneringspumpstationer
 • Farmaci/Bioteknologi
 • Industri-och processteknik
 • Industriavloppsvatten
 • Insjö
 • Kemisk rening/ tredje steget
 • Kommunalt avloppsvatten
 • Livsmedel
 • Mekanisk rening/ första steget
 • Regnvattenanvändning
 • Reningsverk
 • Simbadsteknik
 • Sjövatten (inloppstation)
 • Slambehandling
 • Snökanoner
 • Stål
 • System
 • Tryckökning brandpumpar
 • Uppvärmning/klimat
 • VVS
 • Vatten
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport
 • Vattentömning
 • Värme-och klimatteknik
 • Ytavvattning
 • Ytbehandling
 • Översvämmning/regnvattencisterner
 • Översvämningskontroll/invattning pumpsta

Tekniska data

T max 130 °C
DN max 1 000
PN max 16

Design

Centered disc butterfly valve with elastomer liner (EPDM XC or Nitrile K). With lever, manual gearbox, electric or pneumatic actuator. Wafer-type body (T1), semi-lug type body (T2), full-lug type body (T4), U-section body with flat faces (T5). Body types T2, T4 and T5 are suitable for downstream dismantling and deadend service. Valve disc made of nodular cast iron or stainless steel. EN, ASME, JIS connections possible.

Application

Engineering contractors, for water, crude oil and oils. Shut-off and control duties in water management, water supply, water treatment, drainage and irrigation.

Ytterligare teknisk information om BOAX-B

Översikt över tekniska data

T -10 – 130 (°C)
DN 40 – 1 000
PN 16
Husutförande Semi-lug hus, Full-lug hus
Spjällmaterial 1.4308, JS 1030
Dimensionsstandard EN 558-1/20, ISO 5752/20
Ringbälgsmaterial EPDM-K, EPDM-XC
Kägelmaterial Mjuktätad
Typ av röranslutning Wafer-typ
Ventilhusmaterial. (EN standard) JS 1030
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik, Vatten, Avloppsvatten
Ventilhusmaterial Specialgjutet material
PN min. 10
Max. vätskeströmningshastighet 2.0 (M/S)
Manöverområde 90.0 (DEG)