ES000573-BOAX-B

BOAX-B


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Avloppsvattentransport
 • Avsaltning
 • Behållarrengöring
 • Bevattning
 • Biobränslen
 • Biologisk rening/ andra reningssteget
 • Boosterpumpar
 • Brandbekämpnings-och sprinkleranläggning
 • Brunn/ grundvatten
 • Bryggerier
 • Dränering
 • Dräneringspumpstationer
 • Farmaci/Bioteknologi
 • Industri-och processteknik
 • Industriavloppsvatten
 • Insjö
 • Kommunalt avloppsvatten
 • Livsmedel
 • Mekanisk rening/ första steget
 • Regnvattenanvändning
 • Reningsverk
 • Simbadsteknik
 • Sjövatten (inloppstation)
 • Slambehandling
 • Snökanoner
 • Stål
 • System
 • Tryckökning brandpumpar
 • Uppvärmning/klimat
 • VVS
 • Vatten
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport
 • Vattentömning
 • Värme-och klimatteknik
 • Ytavvattning
 • Ytbehandling
 • Översvämmning/regnvattencisterner
 • Översvämningskontroll/invattning pumpsta

Tekniska data

T max 130 °C
DN max 1 000
PN max 16

Ytterligare teknisk information om BOAX-B

Översikt över tekniska data

T -10 – 130 (°C)
DN 40 – 1 000
PN 16
Husutförande Semi-lug hus, Full-lug hus
Spjällmaterial 1.4308, JS 1030
Dimensionsstandard EN 558-1/20, ISO 5752/20
Ringbälgsmaterial EPDM-K, EPDM-XC
Kägelmaterial Mjuktätad
Typ av röranslutning Wafer-typ
Ventilhusmaterial. (EN standard) JS 1030
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik, Vatten, Avloppsvatten
Ventilhusmaterial Specialgjutet material
PN min. 10
Max. vätskeströmningshastighet 2.0 (M/S)
Manöverområde 90.0 (DEG)