ISORIA 10

ISORIA 10/16


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Avloppsvattentransport
 • Avsaltning
 • Avsvavling
 • Behållarrengöring
 • Bevattning
 • Biobränslen
 • Biogas
 • Biologisk rening/ andra reningssteget
 • Boosterpumpar
 • Brandbekämpnings-och sprinkleranläggning
 • Brunn/ grundvatten
 • Bryggerier
 • Dränering
 • Dräneringspumpstationer
 • Energi
 • Farmaci/Bioteknologi
 • Gastankers
 • Industri-och processteknik
 • Industriavloppsvatten
 • Insjö
 • Kemi
 • Kemikalie-och produkttransport
 • Kommunalt avloppsvatten
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kylning och kondensat
 • Kärnkraftverk
 • Livsmedel
 • Marine
 • Marinen
 • Mekanisk rening/ första steget
 • Offshore plattformar
 • Offshoreplattformar
 • Olja/Gas
 • Passagerarskepp och färjor
 • Petrokemi
 • Pipelines, Tanklagring
 • Primärt kretslopp
 • Raffinaderier
 • Regnvattenanvändning
 • Reningsverk
 • Råoljetankers
 • Rökgasavsvavling
 • Rökgasavsvavlingsanläggningar
 • Sekundärt kretslopp
 • Shipping/skeppsbyggnad
 • Simbadsteknik
 • Sjövatten (inloppstation)
 • Snökanoner
 • Socker
 • Specialprocesser
 • Stål
 • System
 • Torrlastfartyg
 • Tryckökning brandpumpar
 • Turbinoljeförsörjning
 • VVS
 • Vatten
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentömning
 • Ytavvattning
 • Ytbehandling
 • Översvämmning/regnvattencisterner
 • Översvämningskontroll/invattning pumpsta
 • Övriga fartyg

Tekniska data

T max 200 °C
DN max 1 000
PN max 16

Centrisk vridspjällsventil, mjuktätande med handspak, handväxel, pneumatiska, elektriska eller hydraliska don. Wafer type (typ T1), semi lug med centreringshål (typ T2), full-lug typ med förhöjd flänskant (typ T4). U-format/ dubbelflänsat hus med plan fläns (typ T5), eller med förhöjd flänskant (typ T6). Typ T2, T4, T5 och T6 kan användas som ändarmatur upp till PN 10. Kan levereras enligt flänsnorm, EN, ANSI, JIS och AS.
Rad-nr.: 8444

Ytterligare teknisk information om ISORIA 10/16

Översikt över tekniska data

T -10 – 200 (°C)
DN 40 – 1 000
PN 16
Manöverdonsvarianter från fabrik Pneumatiskt styrdon typ ACTAIR, Hydrauliskt styrdon typ DYNACTO, Hydrauliskt styrdon typ ACTO, Pneumatiskt styrdon enligt kundönskemål, Elektriskt styrdon typ ACTELEC, Pneumatiskt styrdon typ DYNACTAIR, Elektriskt styrdon enligt kundönskemål
Husutförande Wafer hus, Semi-lug hus, Full-lug hus, U-format hus
Spjällmaterial 1.4408, CC333G, JS 1030+HALAR, JS1030+EBONITE, 1.4408 POL., 1.4573, JS 1030+EPOXY, JS 1030, 1.4593, 1.4401, 1.4401 POL., JS1030+HALAR, CC333G-GZ, 1.4539, JS1030+COATING
Dimensionsstandard EN 558-1/20 ISO 5752/20
Ringbälgsmaterial NBR-CB, VITON-VC, EPDM-XA, NBR-CC, EDPM-XA, EPDM-XW, EPDM-XC, HNBR-NH, CSM-Y, EPDM (KSB:XA), VITON-VA, EPDM-XV, SILICON-SK, NR-NB, ECO-EG, EDPM-XW, NBR-K
Kägelmaterial Mjuktätad
Typ av röranslutning Wafer-typ, Flänsutförande, Gängflänsutförande
Ventilhusmaterial. (EN standard) GP240GH+N, JL 1040, JS 1030
Huvudanvändningsområde Energi, Industri-och processteknik, Sjöfart / Skeppsbyggnad, VVS, Avloppsvatten, Vatten, Olja / Gas, Gruvor /Muddring
Ventilhusmaterial Segjärn, Gjutstål, Gjutjärn
PN min. 10