ES000379-ISORIA-20-25

ISORIA 20/25


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Avloppsvattentransport
 • Avsaltning
 • Behållarrengöring
 • Bevattning
 • Biobränslen
 • Biologisk rening/ andra reningssteget
 • Boosterpumpar
 • Brandbekämpnings-och sprinkleranläggning
 • Brunn/ grundvatten
 • Dränering
 • Dräneringspumpstationer
 • Energi
 • Farmaci/Bioteknologi
 • Gastankers
 • Industri-och processteknik
 • Industriavloppsvatten
 • Insjö
 • Kemi
 • Kemikalie-och produkttransport
 • Kommunalt avloppsvatten
 • Kärnkraftverk
 • Livsmedel
 • Marine
 • Marinen
 • Mekanisk rening/ första steget
 • Offshore plattformar
 • Offshoreplattformar
 • Olja/Gas
 • Passagerarskepp och färjor
 • Petrokemi
 • Pipelines, Tanklagring
 • Primärt kretslopp
 • Raffinaderier
 • Regnvattenanvändning
 • Reningsverk
 • Råoljetankers
 • Rökgasavsvavling
 • Sekundärt kretslopp
 • Shipping/skeppsbyggnad
 • Simbadsteknik
 • Sjövatten (inloppstation)
 • Snökanoner
 • Socker
 • Specialprocesser
 • Stål
 • System
 • Torrlastfartyg
 • Tryckökning brandpumpar
 • VVS
 • Vatten
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport
 • Vattentömning
 • Ytavvattning
 • Ytbehandling
 • Översvämmning/regnvattencisterner
 • Översvämningskontroll/invattning pumpsta
 • Övriga fartyg

Tekniska data

T max 200 °C
DN max 1 000
PN max 25

Centrisk vridspjällsventil, mjuktätande med handspak, handväxel, pneumatiska, elektriska eller hydraliska don. Wafer type (typ T1), semi-lug med centreringshål (typ T2), full-lug typ med plan fläns (typ T3) ellr med förhöjd flänskant (typ T4). U-format/ dubbelflänsat hus med plan fläns (typ T5). Typ T2, T3,T4 och T5 kan användas som ändarmatur upp till PN 20.Kan levereras enligt flänsnorm EN, ANSI och JIS.

Ytterligare teknisk information om ISORIA 20/25

Översikt över tekniska data

T -10 – 200 (°C)
DN 32 – 1 000
PN 25
Manöverdonsvarianter från fabrik Pneumatiskt styrdon typ ACTAIR, Elektriskt styrdon typ ACTELEC, Pneumatiskt styrdon typ DYNACTAIR, Hydrauliskt styrdon typ ACTO
Husutförande Semi-lug hus, U-format hus, Wafer hus, Full-lug hus
Spjällmaterial 1.4401, JS 1030+COATING, CC333G, 1.4401 POL., 1.4408, 1.4408 POL.
Dimensionsstandard EN 558-1/20 ISO 5752/20
Ringbälgsmaterial EPDM-XC, NBR-K, EPDM-XA, EPDM-XV
Kägelmaterial Mjuktätad
Typ av röranslutning Flänsutförande, Wafer-typ
Ventilhusmaterial. (EN standard) JS 1025, JS 1030, GP240GH+N
Huvudanvändningsområde Olja / Gas, Sjöfart / Skeppsbyggnad, Energi, Industri-och processteknik
Ventilhusmaterial Segjärn, Gjutstål
PN min. 20