ES000452-NUCA-A-ES-Typ-I-II-IV

NUCA-A, Typ I, II, IV


Huvudsakliga användningsområden

  • Energi
  • Kärnkraftverk
  • Primärt kretslopp

Tekniska data

T max 365 °C
DN max 50
PN max 320

Reaktor högtryckskägelventil med svetsändar eller flänsar. Smitt ventilhus, tätningsytor hårdbelagda med koboltfritt material. Spindeltätning med bälg och med säkerhetspackbox metallisk tätning mellan hus och ventilbröst eller med silverpackning. Typcertifikat TÜV.A.004, TÜV.A.005, TÜV.A.018, TÜV.A.019

Ytterligare teknisk information om NUCA-A, Typ I, II, IV

Översikt över tekniska data

T 0 – 365 (°C)
DN 10 – 50
PN 320
Manöverdonsvarianter från fabrik Elektriskt styrdon enligt kundönskemål, Pneumatiskt styrdon enligt kundönskemål
Husutförande Genomloppshus
Kägelmaterial Metalliskt tätad
Typ av röranslutning Utförande med svetsända
Spindeltätning Bälgtätning med säkerhetspackbox
Ventilhusmaterial. (EN standard) 1.0460, 1.4550
Huvudanvändningsområde Energi
Ventilhusmaterial Rostfritt stål, ,