ES000454-NUCA-F

NUCA-F


Huvudsakliga användningsområden

  • Energi
  • Kärnkraftverk
  • Primärt kretslopp

Tekniska data

T max 365 °C
DN max 50
PN max 210

Reaktor högtryckskägelventil med svetsändar eller flänsar. Smitt ventilhus, tätningsytor hårdbelagda med koboltfritt material. Spindeltätning med packbox, metallisk tätning mellan hus och ventilbröst eller med silverpackning. Typcertifikat TÜV.A.004, TÜV.A.005, TÜV.A.018, TÜV.A.019

Ytterligare teknisk information om NUCA-F

Översikt över tekniska data

T 0 – 365 (°C)
DN 15 – 50
PN 210
Manöverdonsvarianter från fabrik Pneumatiskt styrdon enligt kundönskemål, Elektriskt styrdon enligt kundönskemål
Husutförande Genomloppshus
Kägelmaterial Metalliskt tätad
Typ av röranslutning Utförande med svetsända
Spindeltätning Bälgtätning med säkerhetspackbox
Ventilhusmaterial. (EN standard) 1.4550
eClass godkänd 37010210
Huvudanvändningsområde Energi
Ventilhusmaterial Rostfritt stål,