ES000458-ZXNB

ZXNB


Huvudsakliga användningsområden

  • Energi
  • Kärnkraftverk
  • Primärt kretslopp

Tekniska data

T max 365 °C
DN max 300
PN max 210

Nukleär kägelventil, bälgtätad, tätning i ventilöverdel, koboltfri hårdbeläggning i tätningsytor, tätning ej belastad, fjäderbelastad spindelmutter, bälg med säkerhetspackbox och mellandränage, dimensionerad för kraftökning vid bortfall av lägesbrytare samt uppfyller seismiska krav (jordbävning).

Ytterligare teknisk information om ZXNB

Översikt över tekniska data

T -29 – 365 (°C)
DN 65 – 300
PN 210
Manöverdonsvarianter från fabrik Elektriskt styrdon enligt kundönskemål
Husutförande Vinkelhus, Genomloppshus
Kägelmaterial Metalliskt tätad
Typ av röranslutning Utförande med svetsända
Ventilhusmaterial. (EN standard) 1.0460, 1.4550, 1.4571, 1.5415
Huvudanvändningsområde Energi
Ventilhusmaterial Rostfritt stål,