NORI 40 ZYLB/ZYSB

NORI 40 ZYLB/ZYSB


Huvudsakliga användningsområden

 • Biobränslen
 • Bryggerier
 • Energi
 • Fjärrvärme
 • Hetvattencirkulation
 • Industri-och processteknik
 • Kemi
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kärnkraftverk
 • Livsmedel
 • Matarvattensystem
 • Olja/Gas
 • Petrokemi
 • Socker
 • Specialprocesser
 • Stål
 • Värmebärarmedia, hetvatten
 • Ångkrets

Tekniska data

T max 450 °C
DN max 300
PN max 40

Ytterligare teknisk information om NORI 40 ZYLB/ZYSB

Översikt över tekniska data

T -10 – 450 (°C)
DN 15 – 300
PN 40
Manöverdonsvarianter från fabrik Nej
Husutförande Snedsäteshus
Utförande överdel Bygel
Dimensionsstandard EN 12982/1, EN 558-1/1, ISO 5752/1
Handrattsrörelse Ej stigande
Kägelmaterial Metalliskt tätad
Typ av röranslutning Flänsutförande, Utförande med svetsända
Spindeltätning Bälgtätning med säkerhetspackbox
Ventilhusmaterial. (EN standard) 1.0619+N
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik, VVS
Hus / överdel tätningselement packning i full recess