NORI 500 ZXSV

NORI 500 ZXSV


Huvudsakliga användningsområden

 • Biobränslen
 • Bryggerier
 • Energi
 • Fjärrvärme
 • Hetvattencirkulation
 • Industri-och processteknik
 • Kemi
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kärnkraftverk
 • Livsmedel
 • Marine
 • Marinen
 • Matarvattensystem
 • Olja/Gas
 • Passagerarskepp och färjor
 • Petrokemi
 • Råoljetankers
 • Sekundärt kretslopp
 • Shipping/skeppsbyggnad
 • Socker
 • Stål
 • Ångkrets

Tekniska data

T max 650 °C
DN max 65
PN max 500

Kägelventil med svetsändar eller svetsmuffar med packbox, rak överdel, med reglerkägla, icke vridande spindel, bajonett förbinder hus och bygel, integrerad lägesvisare, tätningsytor av Stellit, PN250-500

Ytterligare teknisk information om NORI 500 ZXSV

Översikt över tekniska data

T -10 – 650 (°C)
DN 10 – 65
PN 500
Manöverdonsvarianter från fabrik Elektriskt styrdon enligt kundönskemål, Pneumatiskt styrdon enligt kundönskemål
Husutförande Genomloppshus
Utförande överdel Bygel för montage av manöverdon
Handrattsrörelse Ej stigande
Kägelmaterial Metalliskt tätad
Typ av röranslutning Utförande med svetsända, Svetsmuff
Spindeltätning Packboxpackning
Ventilhusmaterial. (EN standard) 1.7380, 1.5415, 1.7335, 1.4905, 1.4903, 1.6368
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik, Energi, Sjöfart / Skeppsbyggnad
Ventilhusmaterial Smidesstål