ES000323-BOA-Control-BOA-Control-IMS

BOA-Control/BOA-Control IMS


Huvudsakliga användningsområden

  • Uppvärmning/klimat
  • VVS
  • Värme-och klimatteknik
  • Ytbehandling

Tekniska data

T max 120 °C
DN max 350
PN max 16

Beskrivning

BOA-Control IMS:

mjuktätande flänsregler- och avstängningsventil med ultraljudssensor, för mätning av flödesmängd och temperatur utan mediumkontakt, för användning i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem och kylkretsar, hus i ett stycke, med ej stigande handratt, strypkägla, skalad lägesindikering, låsningsanordning, slagbegränsning och isoleringskåpa med daggpunktsspärr, fullt isolerbar.

BOA-Control:

mjuktätande flänsregler- och avstängningsventil, förberedd för mätning av flödesmängd med ultraljud och temperatur utan mediumkontakt, för användning i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem och kylkretsar, hus i ett stycke, med ej stigande handratt, strypkägla, skalad lägesindikering, låsningsanordning, slagbegränsning och isoleringskåpa med daggpunktsspärr, fullt isolerbar.

Installation

Varmvattens- och värmeanläggningar upp till 120 °C, klimatkallvatten och kylkretsar. Ej för mineraloljehaltiga medier, ånga och medier, som angriper EPDM och obelagt gjutgods.

Ytterligare teknisk information om BOA-Control/BOA-Control IMS

Översikt över tekniska data

T -10 – 120 (°C)
DN 15 – 350
PN 16
Manöverdonsvarianter från fabrik elektriskt don liknande BOA-CVE SuperCompact
Husutförande Genomloppshus
Dimensionsstandard EN558/1 ISO5752/1
Mätning av volymström ja, ultraljudsmätning med temperaturregistrering
Handrattsrörelse Ej stigande
Kägelmaterial Mjuk-och metalliskt tätad
Typ av röranslutning Flänsutförande
Spindeltätning Profiltätningsring
Ventilhusmaterial. (EN standard) JL 1040
Huvudanvändningsområde VVS
Ventilhusmaterial Gjutjärn
Hus / överdel tätningselement ventilhus i ett stycke