ES000323-BOA-Control-BOA-Control-IMS

BOA-Control/BOA-Control IMS


Huvudsakliga användningsområden

  • Uppvärmning/klimat
  • VVS
  • Värme-och klimatteknik
  • Ytbehandling

Modell

Regler-och mätventiler

Tekniska data

T max 120 °C
DN max 350
PN max 16

Reglerventil för värmesystem och klimatanläggningar, elektronisk sensor för angivande av mängd och temperatur på media med mätvärdesomvandlare BOATRONIC M-2 för hydraulisk balansering av kortfristiga mätvärden, med BOATRONIC M-420 analoga eller med BOATRONIC M-LON för digitala permanenta mätvärdesomvandlare t.ex. på en manöverpanel, oberoende av minsta differenstryck, lika noggranhet över hela slaglängden beroende på ändvärdet. Förinställning och slagbegränsning standardmässigt, underhållsfri och fullt isolerbar, PN 16

Ytterligare teknisk information om BOA-Control/BOA-Control IMS

Översikt över tekniska data

T -10 – 120 (°C)
DN 15 – 350
PN 16
Manöverdonsvarianter från fabrik elektriskt don liknande BOA-CVE SuperCompact
Husutförande Genomloppshus
Dimensionsstandard EN558/1 ISO5752/1
Mätning av volymström ja, ultraljudsmätning med temperaturregistrering
Handrattsrörelse Ej stigande
Kägelmaterial Mjuk-och metalliskt tätad
Typ av röranslutning Flänsutförande
Spindeltätning Profiltätningsring
Ventilhusmaterial. (EN standard) JL 1040
Huvudanvändningsområde VVS
Ventilhusmaterial Gjutjärn
Hus / överdel tätningselement ventilhus i ett stycke