SISTO-10

SISTO-10


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Avloppsvattentransport
 • Avsvavling
 • Bevattning
 • Biobränslen
 • Biogas
 • Biologisk rening/ andra reningssteget
 • Brunn/ grundvatten
 • Dränering
 • Dräneringspumpstationer
 • Energi
 • Fjärrvärme
 • Industri-och processteknik
 • Insjö
 • Kemi
 • Kemikalie-och produkttransport
 • Kommunalt avloppsvatten
 • Kylning och kondensat
 • Kärnkraftverk
 • Livsmedel
 • Luktborttagning
 • Marine
 • Matarvattensystem
 • Mekanisk rening/ första steget
 • Offshore plattformar
 • Offshoreplattformar
 • Olja/Gas
 • Passagerarskepp och färjor
 • Petrokemi
 • Raffinaderier
 • Reningsverk
 • Råoljetankers
 • Rökgasavsvavling
 • Rökgasavsvavlingsanläggningar
 • Shipping/skeppsbyggnad
 • Sjövatten (inloppstation)
 • Slambehandling
 • Smutsvattentransport
 • Socker
 • Specialprocesser
 • Stål
 • System
 • Tryckavlopp
 • Uppvärmning/klimat
 • VVS
 • Vatten
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport
 • Vattentömning
 • Värme-och klimatteknik
 • Ytbehandling
 • Ånga, hetvatten, fjärrvärme

Tekniska data

T max 160 °C
DN max 300
PN max 10

Membranventil med flänsad eller gängad anslutning med tätning i genomlopp och mot atmosfär med ett membran med stödspiral ( från DN 65 ). Lägesvisare med integrerat spindelskydd och inga manöverdelar är mediaberörda, underhållsfri, PN 10

Ytterligare teknisk information om SISTO-10

Översikt över tekniska data

T -20 – 160 (°C)
DN 15 – 300
PN 10
Manöverdonsvarianter från fabrik Elektriskt styrdon typ MAT-E, Pneumatiskt styrdon typ MAT-P/PC
Husutförande Genomloppshus
Utförande överdel Överdel
Ytbehandling Ja
Utan dödvolym Ja
Dimensionsstandard EN 558-1/1 ISO 5752/1
Handrattsrörelse Stigande
Lining Ja
Kägelmaterial Mjuktätad
Typ av röranslutning Flänsutförande
Ventilhusmaterial. (EN standard) JS 1025, 1.4408, JL 1040
Huvudanvändningsområde Energi, Industri-och processteknik, Olja / Gas, Vatten, VVS, Sjöfart / Skeppsbyggnad, Gruvor /Muddring, Avloppsvatten
Ventilhusmaterial Segjärn, Rostfritt gjutstål, Gjutjärn
Hus / överdel tätningselement membran med fullt stöd