ES000514-SISTO-16S

SISTO-16S


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Avsaltning
 • Avsvavling
 • Bevattning
 • Biobränslen
 • Biologisk rening/ andra reningssteget
 • Brunn/ grundvatten
 • Dräneringspumpstationer
 • Energi
 • Industri-och processteknik
 • Insjö
 • Kemi
 • Kemikalie-och produkttransport
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kylning och kondensat
 • Livsmedel
 • Luktborttagning
 • Marine
 • Matarvattensystem
 • Mekanisk rening/ första steget
 • Offshore plattformar
 • Offshoreplattformar
 • Olja/Gas
 • Passagerarskepp och färjor
 • Petrokemi
 • Raffinaderier
 • Reningsverk
 • Råoljetankers
 • Rökgasavsvavling
 • Rökgasavsvavlingsanläggningar
 • Shipping/skeppsbyggnad
 • Sjövatten (inloppstation)
 • Slambehandling
 • Socker
 • Specialprocesser
 • Stål
 • System
 • Tryckavlopp
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport
 • Vattentömning
 • Ytbehandling

Tekniska data

T max 160 °C
DN max 200
PN max 16

Membranventil med flänsanslutning, tätning i genomlopp och mot atmosfär med ett med ett inkamrat membran med stödspiral ( från DN 65 ). Lägesvisare med integrerat spindelskydd och inga manöverdelar är mediaberörda, underhållsfri, PN 10.

Ytterligare teknisk information om SISTO-16S

Översikt över tekniska data

T -20 – 160 (°C)
DN 15 – 200
PN 16
Manöverdonsvarianter från fabrik Pneumatiskt styrdon typ MAT-P/PC, Elektriskt styrdon typ MAT-E
Husutförande Genomloppshus
Utan dödvolym Ja
Dimensionsstandard EN 558-1/7 ISO5752/7
Handrattsrörelse Stigande
Kägelmaterial Mjuktätad
Typ av röranslutning Flänsutförande
Ventilhusmaterial. (EN standard) JS 1025, JL 1040
Huvudanvändningsområde Sjöfart / Skeppsbyggnad, VVS, Vatten, Olja / Gas, Energi, Industri-och processteknik, Gruvor /Muddring, Avloppsvatten
Ventilhusmaterial Segjärn, Gjutjärn
Hus / överdel tätningselement membran med fullt stöd i recess