ES000409-SISTO-LAP

SISTO-LAP


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Asktransport
 • Avloppsvattentransport
 • Avsaltning
 • Avsvavling
 • Bevattning
 • Biobränslen
 • Biogas
 • Biologisk rening/ andra reningssteget
 • Brandbekämpnings-och sprinkleranläggning
 • Brunn/ grundvatten
 • Dräneringspumpstationer
 • Energi
 • Industri-och processteknik
 • Industriavloppsvatten
 • Insjö
 • Kemi
 • Kemikalie-och produkttransport
 • Kemisk rening/ tredje steget
 • Kommunalt avloppsvatten
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kylning och kondensat
 • Livsmedel
 • Luktborttagning
 • Marine
 • Matarvattensystem
 • Mekanisk rening/ första steget
 • Offshoreplattformar
 • Olja/Gas
 • Passagerarskepp och färjor
 • Petrokemi
 • Raffinaderier
 • Reningsverk
 • Råoljetankers
 • Rökgasavsvavling
 • Rökgasavsvavlingsanläggningar
 • Shipping/skeppsbyggnad
 • Sjövatten (inloppstation)
 • Slambehandling
 • Socker
 • Specialprocesser
 • Stål
 • System
 • Tryckavlopp
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport
 • Vattentömning
 • Värmebärarmedia, hetvatten
 • Ytbehandling
 • Ångkrets

MAT-P typ LAP kolvdon i tungt industriutförande för påbyggnad på kägel- och slidventiler. Dimensionerat för styrlufttryck på maximalt 10 bar. Montagefläns enligt DIN/ISO 5210, stängakraft till 100000N MAT-PC typ LAD. Membrandon i kompaktutförande för direktmontage på ventiler, dimensionerat för styrlufttryck på maximalt 6 bar, stängakraft till 20000N. För båda dontyperna gäller: valfritt med funktion fjäderöppnande/ fjäderstängande eller on/ off, avsedd för montage av ändlägeskontakter eller lägesregulator i kundspecificerat utförande, injusterat och provkört på fabrik.

Ytterligare teknisk information om SISTO-LAP

Översikt över tekniska data

Manöverdonseffekt Dubbelverkande
Manual override for actuator Ja
Regleringssätt Till / från funktion
Manöverdonsrörelse Skjutmanövrering
Max. tillåten styrluftstemperatur 80.0 (°C)
Min. styrtryck 6.0 (bar)
Manöverdonets min. omgivningstemperatur 80.0 (°C)
Manöverdonets omgivningstemperatur -20.0 (°C)
Actuator position feedback Nej
Max stängningskraft (N) 80000.00