_fallback-image

DJ03


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Avloppsvattentransport
 • Bevattning
 • Dränering
 • Industri-och processteknik
 • Industriavloppsvatten
 • Insjö
 • Kommunalt avloppsvatten
 • Reningsverk
 • Slambehandling
 • Vatten
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport
 • Vattentömning
 • Ytbehandling

Tekniska data

T max 70 °C
DN max 1 600
PN max 25

Ytterligare teknisk information om DJ03

Översikt över tekniska data

T -10 – 70 (°C)
DN 40 – 1 600
PN 25
PN min. 10