BOAX-CBV13

BOAX-CBV13


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Avloppsvattentransport
 • Behållarrengöring
 • Dränering
 • Energi
 • Industri-och processteknik
 • Industriavloppsvatten
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kylning och kondensat
 • Livsmedel
 • Luktborttagning
 • Slambehandling
 • Vattenrening
 • Ytbehandling

Tekniska data

T max 115 °C
DN max 1 200
PN max 16

Ytterligare teknisk information om BOAX-CBV13

Översikt över tekniska data

T -10 – 115 (°C)
DN 50 – 1 200
PN 16
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik, Vatten, Avloppsvatten, Energi
PN min. 10