ES000411-ACTAIR

ACTAIR


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Avloppsvattentransport
 • Avsaltning
 • Avsvavling
 • Behållarrengöring
 • Bevattning
 • Biobränslen
 • Biogas
 • Biologisk rening/ andra reningssteget
 • Boosterpumpar
 • Brandbekämpnings-och sprinkleranläggning
 • Brunn/ grundvatten
 • Bryggerier
 • Dränering
 • Dräneringspumpstationer
 • Energi
 • Farmaci/Bioteknologi
 • Fjärrvärme
 • Gastankers
 • Industri-och processteknik
 • Industriavloppsvatten
 • Insjö
 • Kemi
 • Kemikalie-och produkttransport
 • Kemisk rening/ tredje steget
 • Kommunalt avloppsvatten
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kylning och kondensat
 • Kärnkraftverk
 • Lågtemperatur
 • Marine
 • Marinen
 • Mekanisk rening/ första steget
 • Offshore plattformar
 • Offshoreplattformar
 • Olja/Gas
 • Passagerarskepp och färjor
 • Petrokemi
 • Pipelines, Tanklagring
 • Primärt kretslopp
 • Raffinaderier
 • Regnvattenanvändning
 • Reningsverk
 • Råoljetankers
 • Rökgasavsvavling
 • Rökgasavsvavlingsanläggningar
 • Sekundärt kretslopp
 • Shipping/skeppsbyggnad
 • Simbadsteknik
 • Sjövatten (inloppstation)
 • Slambehandling
 • Snökanoner
 • Socker
 • Specialprocesser
 • Stål
 • System
 • Torrlastfartyg
 • Tryckökning brandpumpar
 • Turbinoljeförsörjning
 • Uppvärmning/klimat
 • VVS
 • Vatten
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport
 • Vattentömning
 • Värme-och klimatteknik
 • Ytavvattning
 • Ytbehandling
 • Ånga, hetvatten, fjärrvärme
 • Översvämmning/regnvattencisterner
 • Översvämningskontroll/invattning pumpsta
 • Övriga fartyg

Dubbelverkande don för direktmontage eller på en konsol på alla 90 gradersventiler (vridspjäll eller kulventiler) med anslutningsfläns enligt ISO 5211. Påbyggnad på fyrkant- paralellkant- eller axelända med kilspår är möjlig, Kraftöverföring via splines och passtycke mot ventilspindel, med av Amri patenterad excenterörelse för att säkerställa högra startmoment upp till 8000Nm vid 5 bars styrtyck, IP67, urkopplingsbar handnödmanöver som option, lägesvisare och ställbar slagbegränsning i öppna eller stängariktning. Standardmässigt med tillbehörsenheten AMTROBOX för lägesinformation via analog- eller bussystem, AMTRONIC för automatisk reglering och lägesregistrering, on/off styrning liksom lägesreglering över analog- eller bussystem - SMARTTRONIC för direkt behandling av ingångssignalen, självövervakande, lägesregistrering kommunikation via analog- eller bussystem med fri programerbar funktion såsom modulering, intelligent lägesreglering, processövervakning, och förebygga vattenslag.

Ytterligare teknisk information om ACTAIR

Översikt över tekniska data

Manöverdonseffekt Dubbelverkande
Manual override for actuator Ja
Regleringssätt Kontinuerlig reglering
Manöverdonsrörelse Rotation
Max. tillåten styrluftstemperatur 80.0 (°C)
Min. styrtryck 3.0 (bar)
Max.vridmoment 17.0 (Nm)
Manöverdonets min. omgivningstemperatur 20.0 (°C)
Manöverdonets omgivningstemperatur -20.0 (°C)
Ändlägeskontakt Ja
Actuator position feedback Ja