ES000407-ACTELEC-LEB10

ACTELEC


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Avloppsvattentransport
 • Avsaltning
 • Avsvavling
 • Behållarrengöring
 • Bevattning
 • Biobränslen
 • Biogas
 • Biologisk rening/ andra reningssteget
 • Boosterpumpar
 • Brandbekämpnings-och sprinkleranläggning
 • Brunn/ grundvatten
 • Bryggerier
 • Dränering
 • Dräneringspumpstationer
 • Energi
 • Farmaci/Bioteknologi
 • Fjärrvärme
 • Gastankers
 • Industri-och processteknik
 • Industriavloppsvatten
 • Insjö
 • Kemi
 • Kemikalie-och produkttransport
 • Kommunalt avloppsvatten
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kylning och kondensat
 • Kärnkraftverk
 • Livsmedel
 • Lågtemperatur
 • Marine
 • Marinen
 • Mekanisk rening/ första steget
 • Offshore plattformar
 • Offshoreplattformar
 • Olja/Gas
 • Passagerarskepp och färjor
 • Petrokemi
 • Pipelines, Tanklagring
 • Primärt kretslopp
 • Raffinaderier
 • Regnvattenanvändning
 • Reningsverk
 • Råoljetankers
 • Rökgasavsvavling
 • Rökgasavsvavlingsanläggningar
 • Sekundärt kretslopp
 • Shipping/skeppsbyggnad
 • Simbadsteknik
 • Sjövatten (inloppstation)
 • Slambehandling
 • Snökanoner
 • Socker
 • Specialprocesser
 • Stål
 • System
 • Torrlastfartyg
 • Tryckökning brandpumpar
 • Turbinoljeförsörjning
 • Uppvärmning/klimat
 • VVS
 • Vatten
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport
 • Vattentömning
 • Värme-och klimatteknik
 • Ytavvattning
 • Ytbehandling
 • Ånga, hetvatten, fjärrvärme
 • Översvämmning/regnvattencisterner
 • Översvämningskontroll/invattning pumpsta
 • Övriga fartyg

Elektriskt ställdon för direkt påbyggnad eller med konsol på centriska eller dubbelexcentriska vridspjäll såväl som kulventiler med anslutningsfläns enligt ISO 5211 avsett för 90 graders ventiler. Maximalt vridmoment 16000Nm, IP67 integrerade termoskyddskontakter, standard-mässigt vridmomentbegränsning.Manuell nödhandmanövrering, lägesvisare, ställbar slagbegränsning och donvärmning.

Ytterligare teknisk information om ACTELEC

Översikt över tekniska data

Manöverdonseffekt Dubbelverkande
Manual override for actuator Ja
Regleringssätt Till / från funktion
Manöverdonsrörelse Rotation
Ventilkurva Likprocentig/linjär
Inställningssignal 4-20mA
Max.vridmoment 16000.0 (Nm)
Manöverdonets min. omgivningstemperatur 70.0 (°C)
Manöverdonets omgivningstemperatur -20.0 (°C)
Ändlägeskontakt Ja
Actuator position feedback Ja