ES000464-BOATRONIC-MS-420

BOATRONIC MS/BOATRONIC MS-420


Huvudsakliga användningsområden

  • Övriga fartyg

Beskrivning

BOATRONIC MS:

Mätinstrument för mätning av BOA-Control och BOA-Control IMS med ultraljudssensorer, direkt visning på DN, medium, aktuellt genomflöde och mediumtemperatur på displayen utan inmatning av slag, 4-knappsdrift för alla menyalternativ, dataöverföring mellan BOATRONIC MS och kundens datorsystem via USB-gränssnitt, självkontroll och kalibrering vid påslagning, mediespecifika data kan väljas, med batterifack för 4x1,5 V AA MIGNON-batterier (ingår ej i leveransomfattningen), automatisk varning när den lägsta tillåtna spänningen (BAT) underskrids, magnetiskt dockningsbar sensorsats för mätning av alla BOA-Control-ventiler ingår i leveransomfattningen.

BOATRONIC MS-420:

Mätinstrument för permanent mätning av BOA-Control IMS med ultraljudssensorer, direkt visning på DN-displayen, medium, aktuellt genomflöde och medietemperatur, analog vidareledning (4-20 mA utgångssignal) av det aktuella genomflödet och mediumtemperaturen, 4-knappsdrift för alla menyalternativ, självkontroll och kalibrering vid påslagning, mediespecifika data kan väljas, matningsspänning 24 V DC.

Ytterligare teknisk information om BOATRONIC MS/BOATRONIC MS-420