ES000405-SISTO-LAE

SISTO-LAE


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Asktransport
 • Avloppsvattentransport
 • Avsaltning
 • Bevattning
 • Biologisk rening/ andra reningssteget
 • Brandbekämpnings-och sprinkleranläggning
 • Brunn/ grundvatten
 • Dräneringspumpstationer
 • Energi
 • Fjärrvärme
 • Industri-och processteknik
 • Industriavloppsvatten
 • Insjö
 • Kemi
 • Kemisk rening/ tredje steget
 • Kommunalt avloppsvatten
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kylning och kondensat
 • Livsmedel
 • Matarvattensystem
 • Mekanisk rening/ första steget
 • Olja/Gas
 • Petrokemi
 • Raffinaderier
 • Reningsverk
 • Rökgasavsvavling
 • Rökgasavsvavlingsanläggningar
 • Sjövatten (inloppstation)
 • Slambehandling
 • Socker
 • Specialprocesser
 • Stål
 • System
 • Vatten
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport
 • Vattentömning
 • Värmebärarmedia, hetvatten
 • Ytbehandling

Elektriskt vridande manöverdon anpassad för påbyggnad på kägel och kilslid- och membranventiler i tungt industriutförande, påbyggnadsfläns DIN/ISO 5210, fabrikat enligt kundönskemål, utrustad med väg- och momentbrytare, monteras i fabrik och injusteras vid provning.

Ytterligare teknisk information om SISTO-LAE

Översikt över tekniska data

Manöverdonseffekt Dubbelverkande
Manual override for actuator Ja
Regleringssätt Till / från funktion
Manöverdonsrörelse Skjutmanövrering
Ventilkurva Likprocentig
Inställningssignal mA, V, 3-punkt (öppen/stopp/stängd)
Manöverdonets min. omgivningstemperatur 80.0 (°C)
Manöverdonets omgivningstemperatur -25.0 (°C)
Actuator position feedback Nej
Max stängningskraft (N) 250.00