ES000874-SMARTRONIC-AS-i

SMARTRONIC AS-i


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Avsaltning
 • Avsvavling
 • Behållarrengöring
 • Biobränslen
 • Biologisk rening/ andra reningssteget
 • Brandbekämpnings-och sprinkleranläggning
 • Brunn/ grundvatten
 • Bryggerier
 • Dränering
 • Energi
 • Fjärrvärme
 • Industri-och processteknik
 • Industriavloppsvatten
 • Insjö
 • Kemisk rening/ tredje steget
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kylning och kondensat
 • Kärnkraftverk
 • Livsmedel
 • Lågtemperatur
 • Marine
 • Mekanisk rening/ första steget
 • Offshoreplattformar
 • Olja/Gas
 • Passagerarskepp och färjor
 • Petrokemi
 • Pipelines, Tanklagring
 • Primärt kretslopp
 • Raffinaderier
 • Reningsverk
 • Rökgasavsvavling
 • Sekundärt kretslopp
 • Shipping/skeppsbyggnad
 • Simbadsteknik
 • Slambehandling
 • Snökanoner
 • Socker
 • Specialprocesser
 • System
 • Torrlastfartyg
 • Turbinoljeförsörjning
 • VVS
 • Vatten
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport
 • Vattentömning
 • Värme-och klimatteknik
 • Ytavvattning
 • Ångkrets
 • Översvämmning/regnvattencisterner
 • Översvämningskontroll/invattning pumpsta
 • Övriga fartyg

Design

SMARTRONIC AS-i is a digital, electro-pneumatic positioner for connection to an AS-i field bus.

Used for the control of:

- Quarter-turn actuators from ACTAIR and DYNACTAIR with air supply direct connection

- Quarter-turn actuators with standardised VDI/VDE 3845 interface and linear actuators to NAMUR with connection via external piping.

It is possible to put a maximum number of 62 slave components on an AS-i master and the positioner uses only one adress for the whole of the data.

The compressed air is connected to the SMARTRONIC AS-i.

Applications

Water, Waste water, Energy, Industry, Shipbuilding and Oil and Gaz.

Ytterligare teknisk information om SMARTRONIC AS-i